Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRĂNIŞCA
Localitatea Brănişca, cod 337105, 
judeţul Hunedoara
tel. tel: +4 0254 282 060, tel/fax: +4 0254 282 068

HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI LOCAL
publicare documente

 1. HOTARAREA NR. 27/2017 privind modificarea HCL NR. 31/2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii ”Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020”(HCL 27-2017)
 2. HOTARAREA NR. 26/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Branisca pentru a vota in cadrul sedintei A.G.A. , A.D.I. ”AQUA PREST HUNEDOARA” preturile la apa bruta pompata transportata si distribuita in localitatile Baiesti, Ciopeia, Ohaba de Sub Piatra, Rusor, Silvasu de Jos, pentru S.C. APA PROD S.A. Deva ( HCL 26-2017)
 3. HOTARAREA NR. 25/2017 privind revocarea HCL NR. 7/2017 privind modernizarea si completarea HCL NR. 12/2013 privind aprobarea taxei speciale pentru utilizarea drumurilor comunale care sunt in domeniul public al comunei Branisca, agenti economici si persoane fizice (HCL 25-2017)
 4. HOTARAREA NR. 24/2017 privind aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Branisca asociatiilor sportive, activitatii culturale si a cultelor religioase recunoscute cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Branisca (HCL 24-2017)
 5. HOTARAREA NR. 23/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statulului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA PREST HUNEDOARA” la care Comuna Branisca este membru asociat (HCL 23-2017)
 6. HOTARAREA NR. 22/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 (HCL 22-2017)
 7. HOTARAREA NR. 21/2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la inchiderea excedentului bugetar pe anul 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017 (HCL 21-2017)
 8. HOTARAREA NR. 20/2017 privind specificarea activitatiilor sociale si culturale din ultimile 12 luni pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale din satele Branisca si Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 20-2017)
 9. HOTARAREA NR. 19/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare Strada in localitatea Tirnavita, comuna Branisca (HCL 19-2017)
 10. HOTARAREA NR. 18/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare Strada in localitatea Rovina, comuna Branisca (HCL 18-2017)
 11. HOTARAREA NR. 17/2017 privind aprobarea reabilitarii obiectivului de interventie ” CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE BRANISCA, ROVINA, BOZ SI TIRNAVITA COMUNA BRANISCA, JUDETUL HUNEDOARA si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 17-2017)
 12. HOTARAREA NR. 15/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din localitatea Branisca, comuna Branisca, judetul Hunedoara si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 15-2017)
 13. HOTARAREA NR. 14/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru proiectul intitulat Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca, L=6,774 km si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 14-2017)
 14. HOTARAREA NR. 13/2017 privind actualizarea Planului de Evacuare in Situatii de Urgenta (HCL 13-2017)
 15. HOTARAREA NR. 11/2017 privind reactualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Branisca pe anul 2017 (HCL 11-2017)
 16. HOTARAREA NR. 10/2017 privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II al anului 2016 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2016 (HCL 10-2017)
 17. HOTARAREA NR. 9/2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2017 (HCL 9-2017)
 18. HOTARAREA NR. 4/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz”(HCL 4-2017)
 19. HOTARAREA NR. 3/2017 privind implementarea proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz”(HCL 3-2017)
 20. HOTARAREA NR. 2/2017 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie pentru investitia ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz” (HCL 2-2017)
 21. HOTARAREA NR. 1/2017 privind aprobarea acordarii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2016 (HCL 1-2017)
 22. HOTARAREA NR. 74/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 74 – 2016)
 23. HOTARAREA NR. 73/2016 privind implementarea proiectului reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz (HCL 73 – 2016)
 24. HOTARAREA NR. 71/2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz (HCL 72 – 2016)
 25. HOTARAREA NR. 70/2016 privind constatarea alegerii delegatiilor satesti (HCL 70 – 2016)
 26. HOTARAREA NR. 67/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (HCL 67 – 2016)
 27. HOTARAREA NR. 61/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 61 – 2016)
 28. HOTARAREA NR. 59/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 59 – 2016)
 29. HOTARAREA NR. 58/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 58 – 2016)
 30. HOTARAREA NR. 57/2016 privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale in cadrul UAT Branisca (HCL 57 – 2016)
 31. HOTARAREA NR. 54/2016 privind Regulamentului de organizare si functionare  a aparatului de specialitare al primarului comunei Branisca (HCL 54 – 2016)
 32. HOTARAREA NR. 52/2016 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunarile convocate de primar, in vederea alegerii delegatului satesc (HCL 52 – 2016)
 33. HOTARAREA NR. 51/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 51 – 2016)
 34. HOTARAREA NR. 50/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 50 – 2016)
 35. HOTARAREA NR. 44/2016 privind alegerea viceprimarului (HCL 44 – 2016)
 36. HOTARAREA NR. 42/2016 privind constituirea Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 42 – 2016)
 37. HOTARAREA NR. 41/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la data de 5 iunie 2016 in Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 41 – 2016)
 38. HOTARAREA NR. 36/2016 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei (HCL 4 HCL 36 -2016)
 39. HOTARAREA NR. 33/2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la autorizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ teritoriala a comunei Branisca (HCL 33-2016)
 40. HOTARAREA NR. 31/2016 privind impelementarea proiectului,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca  L = 6,77 km”(HCL 31 – 2016)
 41. HOTARAREA NR. 30/2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucratilor de investitii pentru proiectul intitulat,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca  L = 6,77 km” (HCL 30 – 2016)
 42. HOTARAREA NR. 29/2016 privind aprobarea inchirierii pajistilor comunale in suprafata de 84.43 ha apartinand domeniului privat al comunei Branisca (HCL 29-2016)
 43. HOTARAREA NR. 28/2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Branisca (HCL 28-2016)
 44. HOTARAREA NR. 19/2016 privind stabilirea cuantumului orar al compensatiilor banesti care se va acorda poersonalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Branisca (HCL 19-2016)
 45. HOTARAREA NR. 18/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Strazi in localitatea Tirnavita, comuna Branisca (HCL 18-2016)
 46. HOTARAREA NR. 17/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Strazi in localitatea Rovina, comuna Branisca (HCL 17-2016)
 47. HOTARAREA NR. 14/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 14-2016)
 48. HOTARAREA NR. 13/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2016 (HCL 13-2016)
 49. HOTARAREA NR. 12/2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2016 (HCL 12-2016)
 50. HOTARAREA NR. 9/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de functionare si profil de activitate, a acordului de amplasare si profil de activitate a orarului de functionare precum si a modelelor de formulare, pentru agentii economici, persoane fizice autorizate, inteprinderi individuale sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Branisca.
 51. HOTARAREA NR. 7/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Tirnavita, situat in localitatea Tirnavita, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant, in Camin Cultural (HCL 7-2016)
 52. HOTARAREA NR. 6/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Rovina, situat in localitatea Rovina, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant, in Camin Cultural (Hcl 6-2016)
 53. HOTARAREA NR. 5/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Gialacuta, situat in localitatea Gialacuta, comuna Branisca, judetul Hunedoara propusa pentru demolare (HCL 5-2016)
 54. HOTARAREA NR. 4/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Tirnava, situat in localitatea Tirnava, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant in locuinta sociala (HCL 4-2016)
 55. HOTARAREA NR. 3/2016 privind aprobarea despagubirilor in baza Legii 255/2010 pentru terenurile din domeniul privat al Comunei Branisca situate in amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national Autodtrada Lugoj-Deva (HCL 3-2016)
 56. HOTARAREA NR. 1/2016 privind aprobarea acordarii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 1-2016)
 57. HOTARAREA NR. 63/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 (HCL 63-2015)
 58. HOTARAREA NR. 48/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 48-2015)
 59. HOTARAREA NR. 47/2015 privind modificarea Hotararii nr. 34/2015 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 47-2015)
 60. HOTARAREA NR. 44/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015(HCL 44-2015 )
 61. HOTARAREA NR. 39/2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si in locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii (HCL 39-2015)
 62. HOTARAREA NR. 36/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 36-2015)
 63. HOTARAREA NR. 34/2015 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 34-2015)
 64. HOTARAREA NR. 29/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 29-2015)
 65. HOTARAREA NR. 28/2015 privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (HCL 28-2015)
 66. HOTARAREA NR. 27/2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare care se aplica prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri  fara contracte incheiate, respectiv aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a acesteia (HCL 27-2015)
 67. HOTARAREA NR. 26/2015 privind participarea Comunei Branisca ca membra cu drepturi depline in cadrul Asociatiei SARGENTIA GAL 1 in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala cu finantare prin PNDR 2015-2020 (HCL 26-2015)
 68. HOTARAREA NR. 22/2015 privind aprobarea STUDIULUI de Oportunitate privind delegarea gestiunii studiului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) (HCL 22-2015)
 69. HOTARAREA NR. 19/2015 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind” Modernizare Strada in localitatea Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 19-2015)
 70. HOTARAREA NR. 13/2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 (HCL 13 – 2015)
 71. HOTARAREA NR. 10/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 10 – 2015)
 72. HOTARAREA NR. 9/2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2015 (HCL 9 – 2015)
 73. HOTARAREA NR. 8/2015 privind aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului  Politie Locala Branisca (HCL 8 – 2015)
 74. HOTARAREA NR. 7/2015 privind infintarea Ansomblului Folcloric Muresana (HCL 7 – 2015)
 75. HOTARAREA NR. 4/2015  privind trecerea din domeniul privat al cominei Branisca in domeniul public al comunei Branisca a unor bunuri (HCL 4 – 2015)
 76. HOTARAREA NR. 3/2015 privind modificarea HCL nr. 40 din 20 decembrie 2014 privind trecerea din domeniul public al cominei Branisca in domeniul privat al comunei Branisca, a unei suprafete de teren (HCL 3 – 2015)
 77. HOTARAREA NR. 2/2015 privind modificarea HCL nr. 34/2014 privind trecerea din domeniul public al cominei Branisca in domeniul privat al comunei Branisca a unor suprafete de teren (HCL 2 – 2015)
 78. HOTARAREA NR. 1/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 1 – 2015)
 79. HOTARAREA NR. 39/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 39-2014)
 80. HOTARAREA NR. 38/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 38-2014)
 81. HOTARAREA NR. 36/2014 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind ,,Infintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in Branisca, judetul Hunedoara”(HCL 36-2014)
 82. HOTARAREA NR. 35/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 35-2014)
 83. HOTARAREA NR.32/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 32-2014)
 84. HOTARAREA NR. 31/2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Hunedoara in perioada 2014-2020″(HCL 31-2014)
 85. HOTARAREA NR. 30/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 30-2014)
 86. HOTARAREA NR. 27/2014 privind preluarea imobilului -teren arabil situat in locul numit “Zai” din sat Rovina, comuna Branisca, aflat in domeniul privat al comunei Branisca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Deva dat in folosinta gratuita Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Deva printr-un protocol de predare primire conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2010 (HCL 27-2014)
 87. HOTARAREA NR. 26/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 26-2014)
 88. HOTARAREA NR. 22/2014 privind aprobarea despagubirilor in baza Legii nr. 255/2010 pentru terenurile din domeniul privat al Comunei Branisca (HCL 22-2014)
 89. HOTARAREA NR. 20/2014 privind aprobarea comasarii unor terenuri imobile situate in Comuna Branisca, sat Boz-curtea Caminului Cultural in vederea implementarii proiectului “Infintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in Branisca, judetul Hunedoara”-Masura 313 (HCL 20-2014)
 90. HOTARAREA NR. 18/2014 privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului Scolilor din Gealacuta, Tirnava, Tirnavita, Rovina, Comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 18-2014)
 91. HOTARAREA NR. 17/2014 privind aprobarea suplimentarii spatiului inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1337/2007 situat intr-un imobil proprietate privata a Comunei Branisca (HCL 17-2014)
 92. HOTARAREA NR. 16/2014 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 (HCL 16 – 2014)
 93. HOTARAREA NR. 15/2014 privind aprobarea delegarii gestionarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” (HCL 15 – 2014)
 94. HOTARAREA NR. 13/2014 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Branisca (HCL 13 – 2014)
 95. HOTARAREA NR. 12/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 39/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 12 – 2014)
 96. HOTARAREA NR. 10/2014 privind aderarea Comunei Branisca prin Consiliul Local Branisca la Asociatia Intecomunitara “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” (HCL 10 – 2014)
 97. HOTARAREA NR. 9/2014 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Branisca si aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini (HCL 9 – 2014)
 98. HOTARAREA NR. 6/2014 privind aprobarea planului de actiune si lucarari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca pentru anul 2014 (HCL 6-2014)
 99. HOTARAREA NR. 1/2014 privind aprobarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 (HCL 1-2014)
 100. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2014 part.1 (hotarare_buget_2014_part_i_1)
 101. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2014 part.2 (hotarare_buget_2014_part_i_2)
 102. Detalierea Bugetului local pe 2014 (hotarare_buget_2014_part_ii)
 103. HOTARAREA NR. 42/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 42-2013)
 104. HOTARAREA NR. 39/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 39-2013)
 105. HOTARAREA NR. 38/2013 privind taxele de inchiriere ale caminelor culturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Branisca (HCL 38-2013)
 106. HOTARAREA NR. 36/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 36-2013)
 107. HOTARAREA NR. 33/2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 33-2013)
 108. HOTARAREA NR. 32/2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 32-2013)
 109. HOTARAREA NR. 25/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 25-2013)
 110. HOTARAREA NR. 22/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Branisca pentru anul fiscal 2013 (HCL 22-2013)
 111. HOTARAREA NR. 14/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 (HCL 14-2013)
 112. HOTARAREA NR. 12/2013 privind aprobarea taxei speciale pentru transportul materialului lemnos pe drumurile comunale care sunt in domeniul public al Comunei Branisca de catre agenti economici si persoane fizice (HCL 12-2013)
 113. HOTARAREA NR. 11/2013 privind aprobarea majorarii taxelor practicate de catre S.C. SALUBRITATEA S.A. DEVA (HCL 11-2013)
 114. HOTARAREA NR. 6/2013 privind aprobarea planului de actiune si lucarari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca pentru anul 2013 (HCL 6-2013)
 115. HOTARAREA NR. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2013 (HCL 1-2013)
 116. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 (hcl_1__2013_taxe_imp)
 117. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor” – jud. Hunedoara (hcl_3_2013__reprez_aquaprest)
 118. HOTARAREA NR. 30/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Branisca nr. 23/2011 privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Branisca, modificata si completata prin H.C.L. nr. 31/2011 (hcl_30-2012)
 119. HOTĂRÂREA NR. 31/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (hcl_31-2012)
 120. HOTARAREA NR. 29/2012 privind constatarea alegerii delegatilor satesti (hcl_29-2012)
 121. HOTĂRÂREA Nr. 28/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Branisca (hcl_28-2012)
 122. HOTĂRÂREA NR. 27/2012 privind alegerea Viceprimarului Comunei Branisca (hcl_27-2012)
 123. HOTĂRÂREA NR. 26/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (hcl_26-2012)
 124. HOTĂRÂREA Nr. 25/2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Brănişca hcl_25-2012
 125. HOTĂRÂREA Nr. 24/2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în Consiliul Local al Comunei Brănişca (hcl_24-2012)
 126. HOTĂRÂREA Nr. 23/2012 privind alegerea comisiei de validare (hcl_23-2012)
 127. HOTĂRÂREA NR. 16/2012 privind asocierea Comunei Branisca cu Judeţul Hunedoara şi unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”(hcl_16-2012)
 128. HOTARAREA NR. 15/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului ,, Cladire Grajd CAP nr. 2, terenul aferent si terenul Grajd CAP nr. 3 ’’ aflat in domeniul privat al Comunei Branisca (hcl_15-2012)
 129. HOTARAREA NR. 14/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului ,,Cladire Brutarie si teren aferent Brutarie’’, aflat in domeniul public al Comunei Branisca (hcl_14-2012)
 130. HOTARAREA NR. 13/2012 privind reactualizarea componentei « Unitatii locale de sprijin » pentru combaterea bolilor
  transmisibile la animale (hcl_13-2012)
 131. HOTARAREA NR. 12/2012 privind revocarea HCL. nr. 11/2012 privind amanarea la plata a redeventei, datorata, pentru semestrul II al anului 2011, de catre concesionara SC Lazar & Company SRL, aferenta Contractului de concesiune nr. 7 din data de 09.08.2005 (hcl_12-2012)
 132. HOTARAREA Nr. 33/2010 privind  taxele  de  inchiriere  ale  caminelor  culturale  de pe raza unitatii administrativ-teritoriale  comuna  Branişca (hcl_33_2010_inchirire_camin)