gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Solicitarea informatiilor publice

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNIŞCA
Localitatea Branisca, cod 337105,
judetul Hunedoara
tel. tel: +4 0254 282 060, tel/fax: +4 0254 282 068

Biroul Informare si Relaţii Publice

TopCe sunt informatiile de interes public?

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informaţiei.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii;

b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate potrivit legii;

c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale potrivit legii;

d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pune în pericol viaţa , integritatea corporală, sănătatea unei persone, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

f) informaţiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;

g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor;

Orice persoană are dreptul de a solicita şi de a obţine de la autorităţile şi instituţiile publice, informaţii de interes public adresate în scris sau verbal.

Solicitarea în scris a informaţiei de interes public sau a reclamaţiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative, care se pot descărca de aici:

Model de cerere de informaţii de interes public (doc)

Model de reclamaţie administrativă 1 (răspuns negativ la cerere) (doc)

Model de reclamaţie administrativă 2 (nu s-a răspuns în termen legal la cerere) (doc)

Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi in format electronic, la adresa de mai jos:
secretariat@primariabranisca.ro

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt:

a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;

b) 10 zile lucrătoare pentru anunţarea solicitantului că termenul iniţial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);

d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului;

• În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat , aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia.

• Persoana ce se consideră vătămata în drepturile sale, poate depune reclamaţie administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaţilor instituţiei publice pentru aplicarea prevederilor legii.

• În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei administrative, menţionându-se şi sancţiunile disciplinare aplicate în cazul funcţionarului vinovat.

• Pentru analiza reclamaţiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecărei instituţii publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informaţiile de interes public.

TopCum solicitam informatii publice?
• Model de cerere de informaţii de interes public (doc)

Dacă după maxim 30 de zile, solicitantul primeşte raspuns negativ la cererea de informaţii de interes public va adresa Primarului o reclamaţie administrativă.
Model de reclamaţie administrativă 1 (răspuns negativ la cerere) (doc)

Dacă după prima reclamaţie administrativă, solicitantul nu primeşte răspunsul în termen legal, solicitantul adresează Primarului a doua reclamaţie administrativă
• Model de reclamaţie administrativă 2 (nu s-a răspuns în termen legal la cerere
)
(doc)
Activitatea de asigurare a liberului acces la informaţiile de interes public este monitorizată de Comisia de analiză a încălcării dreptului de acces la informaţii de interes public.
Cererile se pot preda personal la sediul Primăriei, ori se expediază prin poştă sau prin poşta electronică.
Liberul acces la informaţiile de interes public este reglementat conform Legii nr.544/12.10.2001 si 52/2003
Click to listen highlighted text!