gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Achizitii publice

PRIMĂRIA COMUNEI BRĂNIŞCA
Localitatea Brănişca, cod 337105,
judeţul Hunedoara
tel. tel: +4 0254 282 060, tel/fax: +4 0254 282 068
e-mail: secretariat@primariabranisca.ro

publicare documente

ACHIZIŢII PUBLICE

În acest spaţiu publicăm cereri de oferte pentru achiziţii publice

 1. 1.Anunt achizitie echipamente IT, 2.Invitatie de participare echipamente IT, 3.Caiet de sarcini echipamente IT, 4.Declaratie persoane cu functie de decizie echipamente IT ,5.Declaratie conflict de interese, Formulare si modele documente C15
 2. ANUNTIn temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G.nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Brănișca, cu sediul in sat Brănișca, nr.67, jud.Hunedoara,  cod poștal 337105, tel. 0254282060, fax.0254282068,e-mail:secretariat@primariabranisca.ro/serviciulpublic@primariabranisca.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza produse avand ca obiect achiziția de materiale didactice laboratoare și dotări sala de sport în cadrul proiectului Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Branișca, județul Hunedoara, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15-EducațieCod CPV: 39162200-7 Materiale si echipamente de pregatire (Rev.2)

  Detalii anunt:

  Modalitatea de atribuire: achizitie directa

  Sursa de finantare: Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul Politici pentru noua generatie,

  Componenta C15: Educatie, contract de finantare nr. 922DOT și înregistrat cu nr.2426/08.08.2023

  2.Invitatie de participare achizitie materiale didactice, 3.Caiet de sarcini materiale didactice 4.Declaratie persoane cu functie de decizie, 5.Declaratie conflict de interese, Formulare si modele documente C15

 3. ANUNTIn temeiul prevederilor art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43 din H.G.nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, Comuna Brănișca, cu sediul in sat Brănișca, nr.67, jud.Hunedoara, cod poștal 337105, tel. 0254282060, fax.0254282068,e-mail:secretariat@primariabranisca.ro/serviciulpublic@primariabranisca.ro, in calitate de autoritate contractanta, achizitioneaza produse avand ca obiect achiziția mobilierului pentru laborator informatică, 3 săli de clasă, laborator biologie&chimie   în cadrul proiectului Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Branișca, județul Hunedoara, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C15-EducațieCod CPV: Coduri CPV:

  39121000-6 – Birouri şi mese

  39122000-3 – Dulapuri şi biblioteci

  39160000-1 – Mobilier şcolar

  39180000-7 – Mobilier de laborator

  Detalii anunt:

  Modalitatea de atribuire: achizitie directa

  Sursa de finantare: Planul National de Redresare si Rezilienta, Pilonul Politici pentru noua generatie,

  Componenta C15: Educatie, contract de finantare nr. 922DOT și înregistrat cu nr.2426/08.08.2023

  Termen livrare: maxim 60 zile

  Modalități și condiții de plată: Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua in termen de maxim 30 de zile de la data primirii sumelor de la finantator, in urma decontarii cererilor de transfer, verificate si autorizate la plata conform instructiunilor si procedurilor operationale specifice de lucru emise de catre UEFISCDI-PNRR.

  Tip contract: furnizare mobilier

  2.Invitatie participare achizitie mobilier,3.Caiet de sarcini mobilier4.Declaratie persoane cu functie de decizie, 5.Declaratie conflict de interese, Fise tehnice produse, Formulare si modele documente C15

 4.    Invitatie de participare – achizitie directa – Servicii de catering pentru prescolarii si elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Brănișca, jud.Hunedoara, in cadrul Programului national „Masa sanatoasa2024 UAT Brănișca intentioneaza si atribuie contractul de achizitie publica avand ca obiect: prestarea serviciilor de catering(suport alimentar) in cadrul Programului national „Masa sanatoasa”2024.
  1.invitatie de participare,                                                                                                                        2.caiet de sarcini                                                                                                                                      3.declarație persoane cu functie de decizie                                                                                          4.declaratie conflict de interese                                                                                                              Model de contract si formulare
 5. Anunt de participare simplifact  SCN 1085490 (Document)
Click to listen highlighted text!