gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Hotarari ale Consiliului Local

CONSILIUL LOCAL AL ​​COMUNEI BRĂNIȘCA
Localitatea Brănișca, cod 337105, 
județul Hunedoara
tel. tel: +4 0254 282 060, tel / fax: +4 0254 282 068

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 1. HOTARAREA NR.4/2021 privind
 2. HOTARAREA NR.3/2021 privind aprobarea modificarii si actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii (Reabilitarea,modernizareasi dotarea Caminelor culturale din satele Branisca si Boz, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara.(HCL-3-2021)
 3. HOTARAREA NR.2/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta.(HCL-2-2021)
 4. HOTARAREA NR.1/2021 privind aprobarea acoperii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2020.(HCL-1-2021)
 5. HOTARAREA NR.70/2020 privind aprobarea Planului de acctiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de muncabeneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2021(HCL-70-2020)
 6. HOTARAREA NR.69/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020.(HCL-69-2020)
 7. HOTARAREA NR.68/202 privind aprobarea propunerii rețelei scolare a unităților de învățământ din Comuna Brănișca, pentru anul scolar 2021 -2022.(HCL-68-2020)
 8. HOTARAREA NR.67/2020 privind desemnareareprezentantului Consiliului Local Branisca in consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale,, NICOLAE TIC,, Branisca in anul scolar 2020-2021.(HCL-67-2020)
 9. HOTARAREA NR.66/2020privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora  în anul şcolar 2020-2021, pentru elevii din cadrul Şcolii gimnaziale Nicolae Tic , clasele I – VIII, din comuna Branisca  judetul Hunedoara.(HCL-66-2020)
 10. HOTARAREA NR.65/2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2021. (HCL-65-2020)
 11. HOTARAREA NR.64/2020 privind aprobarea anularii acesoriilor in cazul obligatilor bugetare restante la 31 martie 2020 conform O.G. 69/2020.(HCL-64-2020)
 12. HOTARAREA NR.63/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020. (HCL-63-2020)
 13. HOTARAREA NR.62/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020. (HCL-62-2020)
 14. HOTARAREA NR.61/2020 privind aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubritate si instituirea taxei speciale de salubritate. (HCL-61-2020)
 15. HOTARAREA NR.60/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-60-2020)
 16. HOTARAREA NR.59/2020 privind alegerea viceprimarului Comunei Branisca, Judetul Hunedoara. (HCL-59-2020)
 17. HOTARAREA NR.58/2020 privind aprobarea  asigurării şi susținerii contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului “DEZVOLTAREA RETELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN COMUNELE HĂRĂU, RAPOLTU MARE, BRĂNIȘCA, GEOAGIU, PEȘTIȘU MIC, VEȚEL ȘI ȘOIMUȘ, JUD. HUNEDOARA”(HCL-58-2020)
 18. HOTARAREA NR.57/2020 privind aprobarea   documentatiei  tehnico-economica de sinteza pentru proiectul DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE HĂRĂU,RAPOLTU MARE, BRĂNIŞCA, GEOAGIU, PEŞTIŞU MIC, VEȚEL ŞI ŞOIMUŞ, JUDEȚUL HUNEDOARA, impreuna cu Analiza cost-beneficiu si Analiza institutionala aferente Proiectului. (HCL-57-2020)
 19. HOTARAREA NR.56/2020 privind aprobarea  principalilor indicatori tehnico-economici aferenti proiectului DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE HĂRĂU, RAPOLTU MARE,BRĂNIŞCA, GEOAGIU, PEŞTIŞU MIC, VEȚEL ŞI ŞOIMUŞ, JUDEȚUL HUNEDOARA, in valoare totala de 107.267578,72,  lei TVA inclus .(HCL-56-2020)
 20. HOTARAREA NR.55/2020 privind  organizarea  comisiilor   de specialitate (HCL-55-2020)
 21. HOTARAREA NR.54/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie 2020 – ianuarie 2021. ( HCL-54-2020)
 22. HOTARAREA NR. 53/2020 privind aprobarea incheierii unui acord de parteneriat intre Comunele :Branisca, Vetel, Pestisu Mic, Geoagiu, Rapoltu Mare Soinus, Harau, Judetul Hunedoara, in vederea depunerii unui proiect in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 8 sisteme Integrate si sustenabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale, Obiectivul specific 8.2 cresterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelur naturale cu alte sate vecine (HCL-53-2020)
 23. HOTARAREA NR. 52/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului    local al Comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-52-2020)
 24. HOTARAREA NR. 51/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico economici aferemi proiectului Alimentare cu gaza naturale in Comuna Branisca Judetul hunedoara (HCL-51-2020)
 25. HOTARAREA NR. 50/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-50-2020)
 26. HOTARAREA NR. 50/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului    local al Comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-50-2020)
 27. HOTARAREA NR. 49/2020 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Comunele: BRĂNIŞCA, VETEL, PEŞTIŞU MIC, GEOAGIU, SOIMUS, RAPOLTU MARE, HĂRĂU  in vederea depunerii unui proiect in cadrul  Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,  Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale,  Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte sate vecine (HCL-49-2020)
 28. HOTARAREA NR. 48/2020 privind modificarea si completarea art. 1 al   HCL  nr.66/2019 privind modificarea si completarea   Hotararii nr.30/2011 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Consiliului  local al Comunei Branisca, modificata si completata prin Hotararea Nr.19/2012(HCL-48-2020)
 29. HOTARAREA NR. 47/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta .(HCL-47-2020)
 30. HOTARAREA NR. 46/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a dispozitiilor de santier pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca , L= 6,774 km, judetul Hunedoara ,, (HCL-46-2020)
 31. HOTARAREA NR. 45/2020 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Brănișca cu nr. 10/2005, privind concesionarea Pescăriei din satul Brănișca, modificată și completată prin HCL nr. 26/2006, HCL nr. 42/2011 și respectiv HCL nr. 15/2013(HCL-45-2020)
 32. HOTARAREA NR.44/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului    local al Comunei Branisca pe anul 2020.(HCL-44_2020)
 33. HOTARAREA NR.43/2020 privind aprobarea rectificarii bugetului    local al Comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-43-2020)
 34. HOTARAREA NR.42/2020 privind revocarea art.6  Anexa 5 al HCL nr.38/2020 privind inițierea procedurii de închiriere prin licitație publică a trupurilor de pășune disponibile ce aparțin domeniului privat al Comunei Brănisca.(HCL- 42-2020)
 35. HOTARAREA NR.41/2020  privind stabilirea pretului de vanzare a materialelor rezultate din lucrari de,,Reabilitare , extindere si dotare Scoala  Primara din Loc. Branisca, Comuna Branisca, judetul Hunedoara,,(Reabilitare sarpanta).(HCL-41-2020)
 36. HOTARAREA NR.40 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020. ( HCL-40-2020 )
 37. HOTARAREA NR.39 / 2020 privind prelungirea contractului de închidere cu nr. 1337 / 02.08.2007 încheiat între COMUNA BRĂNIȘCA și doamna SZALASI ALEXANDRINA. ( HCL-39-2020 )
 38. HOTARAREA NR. 38/2020 privind inițierea procedurilor de închidere prin licitație publică a trupurilor de pășune disponibile pentru acest domeniu privat la Comunei Brănișca ( HCL-38-2020 )
 39. HOTARAREA NR. 37/2020 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2020. ( HCL-37-2020 )
 40. HOTARAREA NR. 36/2020 privind solicitarea prelungirii termenului Scrisorii de grantare nr.752 / 11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in vedere garantii obligatiilor de plata a vansului de fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale din satele Branisca si Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara ,, ( HCL-36-2020 )
 41. HOTARAREA NR. 35/2020 privind aprobarea Documentatiei de avizare pentru lucrari de interventie –Dali si a principalilor indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ,, Reabilitare DC 147: DJ 706 A-Boz-Cabesti-Furcsoara, km 0 + 640-km 2 + 140 , jud. ( HCL-35-2020 )
 42. HOTARAREA NR. 34/2020 privind alegerea presedintelui de sedință. ( HCL-34-2020 )
 43. HOTARAREA NR. 33/2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a aparatului de specialitate la Primarului comune Branișca . ( HCL-33-2020 )
 44. HOTARAREA NR. 32/2020 privind modificarea art. 1 al HCL NR.29 / 2020 privind aprobarea introducerilor contribuției pentru economia circulară în tariful final încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor. ( HCL-32-2020 )
 45. HOTARAREA NR.31 / 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Branisca pe anul 2020. ( HCL-31-2020 )
 46. HOTARAREA NR.30 / 2020 privind aprobarea contului de icheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019. ( HCL-30-2020 )
 47. HOTARAREA NR. 29/2020 privind aprobarea introducerii contribuției pentru economia circulară în tariful final     încasat de către operatorul de salubrizare care desfășoară activitățile de colectare și transport a deșeurilor. (HCL-29-2020)
 48. HOTARAREA NR. 28/2020 privind aprobarea  rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020 .(HCL- 28-2020)
 49. HOTARAREA  NR. 27/2020 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în Zona de colectare 3 Centru/Bârcea Mare , județul Hunedoara – Contractul nr.1760/27.11.2018 – din cadrul proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Județul Hunedoara”(HCL-27-2020)
 50. HOTARAREA  NR. 26  /2020 privind revocarea   alin.3 , de la  art. 1 a  Hotărârii Consiliului Local nr. 5/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca pe anul 2020 (HCL-26-2020)
 51. HOTARAREA NR. 25/2020 privind aprobarea suportării din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și achitarea sumei de 3.750 lei reprezentând cheltuieli de judecată către d-nul POPESCU-BERARIU MARIAN DORIN (HCL-25-2020)
 52. HOTARÂREA   NR. 24/2020 privind  indexarea impozitelor şi taxelor locale precum şi actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art.493 alin.(3) si (4) din Legea  nr.227/2015 privind Codul Fiscal, pentru anul 2021(HCL-24-2020)
 53. HOTARAREA NR.23/2020 privind stabilirea pășunilor disponibile aflate în domeniul privat al Comunei Brănișca și a condițiilor de închiriere a acestora în anul 2020(HCL-23-2020)
 54. HOTARAREA NR.22/2020 privind rezilierea contractului de închiriere cu nr. 1450/19.04.2016 încheiat între U.A.T. COMUNA BRĂNIȘCA  şi domnul  JOSAN LEORIAN (HCL-22-2020
 55. HOTARAREA NR. 21/2020 privind modificarea HCL  nr.82/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2020 ( HCL-21-2020)
 56. HOTARAREA NR. 20/2020 privind privind rectificarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2020.(HCL-20-2020)
 57.  HOTARAREA NR.19/2020 privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr. 9/2019 privind aprobareaRegulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al Comunei Branisca.(HCL-19-2020)
 58.  HOTARAREA NR.18/2020 privind organizarea si programul  evenimentului cultural -artistic  ,,SARBATOAREA  PRIMAVERII – POEZIE PENTRU MAMA ,,(HCL-18-2020)
 59. HOTARAREA NR.17/2020 privind aprobarea Actului constitutiv , Regulamentul de Organizare si functionare, contractul cadru privind delegarea gestiunii Serviciului public de gestionare a cainilor fara stapan   din comuna Branisca , judetul Hunedoara si a cotizatiei pentru anul 2020 datorata de catre comuna Branisca in calitate de membru al  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fară stăpân”(HCL-17-2020)
 60. HOTARAREA NR.16/2020 privind aprobarea modificarii si actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor culturale din satele Branisca si Boz, Comuna Branisca, judetul Hunedoara. (HCL-16-2020)
 61. HOTARAREA NR. 15 /2020 privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă (HCL-15-2020)
 62. HOTARAREA NR. 14 /2020 privind aprobarea achiziționarii serviciului juridic de consultanță, de asistență și de reprezentare în fața instanțelor judecătorești prin încheierea unui contract de servicii juridice cu un cabinet individual de avocat/casă de avocatură care să reprezinte interesele U. A. T.  Brănișca în vederea soluționării litigiului cu LAZĂR TEODOR ce face obiectul dosarului nr. 1164/97/2019*(HCL-14-2020)
 63.  HOTĂRÂREA  NR.  13  /2020 privind aprobarea numărului burselor şcolare ce se vor acorda elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din Comuna Brănișca  în semestrul II al anului şcolar 2019-2020(HCL-13-2020)
 64. HOTATAREA NR. 12/2020 Privind aprobarea Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local Brănișca, Anul 2020 (HCL-12-2020)
 65. HOTARAREA NR. 11/2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2019, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2020( HCL- 11-2020)
 66. HOTARAREA NR. 10/2020 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2020 si estimari pe anii 2021-2023 (HCL-10-2020).
 67. HOTARAEA NR9/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Branisca, judetul Hunedoara a imobilului -cladire C2 costand in grup sanitar din cadrul Scolii Primare clasele I-IV Nicolae Tic  din Comuna Branisca In vederea clasarii, demolariisi valorificarii marerialelor rezultate    (HCL-9/-2020)
 68. HOTARAREA NR. 8/2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,, Modernizare strazi in satele Boz, Tirnava si Tirnavita si construire poduri peste Valea Bozului”(HCL -8-2020)
 69. HOTARAREA NR. 7/2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Infiintare canalizare menajera si statie de epurare pentru satele Branisca, Rovina, Boz si Tirnavita, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara” (HCL -7-2020)
 70. HOTARAREA NR. 6/2020 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,, Alimentare cu gaze naturale in Comuna Branisca, Judetul Hunedoara” (HCL -6-2020 )
 71. HOTARAREA NR. 5/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca pe anul 2020 (HCL -5-2020)
 72. HOTARAREA NR. 4/2020 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 487/18.03.2013 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Branisca si domnul Popa Sergiu Nicolae (HCL -4-2020 )
 73. HOTARAREA NR. 3/2020 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul II al anului 2019 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (HCL – 3-2020 )
 74. HOTARAREA NR. 2/2020 privind aprobarea planului de actiuni si lucarari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2020 (HCL – 2-2020 )
 75. HOTARAREA NR. 1/2020 privind aprobarea propunerii retelei scolare a unitatiilor de invatamant din Comuna Branisca, pentru anul scolar 2020-2021 (HCL -1-2020)
 76. HOTARAREA NR. 83/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL – 83 )
 77. HOTARAREA NR. 82/2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2020 (HCL – 82 )
 78. HOTARAREA NR. 81/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL – 81 )
 79. HOTARAREA NR. 80/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din Localitatea Branisca, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara ”(HCL – 80 )
 80. HOTARAREA NR. 79/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL – 79 )
 81. HOTARAREA NR. 78/2019 privind anularea accesorilor in cazul obligatiilor bugetare restante la data de 31.12.2018 datorate bugetului local Branisca (HCL – 78)
 82. HOTARAREA NR. 77/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL -77)
 83. HOTARAREA NR. 76/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 ( HCL – 76 )
 84. HOTARAREA NR. 75/2019 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2019 (HCL – 75)
 85. HOTARAREA NR. 74/2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Branisca, judetul Hunedoara a unui imobil ,, STATIE DE AUTOBUZ SAT BRANISCA” in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia.(HCL – 74)
 86. HOTARAREA NR. 73/2019 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Branisca, judetul Hunedoara a unui imobil ,, ANEXA WC PRIMARIE” in vederea scoaterii din functiune, casarii si demolarii acestuia. (HCL – 73)
 87. HOTARAREA NR. 72/2019 privind modificarea si completarea HCL NR. 45/2019(HCL – 72)
 88. HOTARAREA NR. 71/2019 privind revocarea HCL NR. 48/2019(HCL – 71)
 89. HOTARAREA NR. 70/2019 privind revocarea HCL NR. 47/2019 (HCL- 70)
 90. HOTARAREA NR. 69/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL – 69 )
 91. HOTARAREA NR. 68/2019 privind aprobarea unui mandat special primarului comunei Branisca in vederea aprobarii documentelor aferente ordinii de zi a Adunarii  Generale a Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA“din data de 16 octombrie 2019 (HCL – 68 )
 92. HOTARAREA NR. 67/2019 privind modiificarea si completarea Anexei nr. 3 din HCL nr. 41/2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2019 (HCL – 67 )
 93. HOTARAREA NR. 66/2019 privind modificarea si completarea Hotararea nr. 30/2011 privind aprobarea consumului mediu de combustibil pentru autovehiculele si utilajele din dotarea Consiliului Local al Comunei Branisca, modificata si completata prin Hotararea nr. 19/2012 (HCL – 66 )
 94. HOTARAREA NR. 65/2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei imobilului – cladire C2 constand in grup sanitar din cadrul Scolii Primare clasele I-IV „Nicolae Tic” din comuna Branisca apartinand domeniului public al Comunei Branisca, in vederea demolarii acestuia (HCL – 65 )
 95. HOTARAREA NR. 64/2019 privind aprobarea participarii Comunei Branisca la organizarea evenimentului cultural-religios organizat de finalizarea proiectului „Reabilitarea si valorificarea bisericii de lemn ,,Sfantul Gheorghe” sat Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara” in parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana din satul Boz, comuna Branisca (HCL – 64 )
 96. HOTARAREA NR. 63/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL – 63 )
 97. HOTARAREA NR. 62/2019 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Branisca in consiliul de Administratie al  Scolii Gimnaziale ,,Nicolae Tic“ Branisca in anul scolar 2019-2020 (HCL – 62 )
 98. HOTARAREA NR. 61/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL – 61 )
 99. HOTARAREA NR. 60/2019 privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Branisca, judetul Hunedoara si a altor distinctii personalitatilor cu merite deosebite (HCL – 60 )
 100. HOTARAREA NR. 59/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in Comuna Branisca, L=6,774 km, Judetul Hunedoara`( HCL – 59 )
 101. HOTARAREA NR. 58/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL – 58 )
 102. HOTARAREA NR. 57/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL – 57 )
 103. HOTARAREA NR. 56/2019 privind aprobarea instituirii restrictiei temporare de circulatie rutiera pe DC  146 A din comuna Branisca pe pasajul de trecere la nivel cu calea ferata la km cf 495+500 in perioada 02.09.2019-05.09.2019 (HCL – 56 )
 104. HOTARAREA NR. 55/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL – 55 )
 105. HOTARAREA NR. 54/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL – 54 )
 106. HOTARAREA NR. 53/2019 privind aprobarea denumirilor si a retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna Branisca, pentru anul scolar 2019-2020 (HCL – 53 )
 107. HOTARAREA NR. 52/2019 privind revocarea HCL 40/2019 (HCL – 52)
 108. HOTARAREA NR. 51/2019 privind aprobarea unui mandat special primarului comunei Branisca in vederea aprobarii documentelor aferente ordinii de zi a Adunarii  Generale a Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA” din data de 31 iulie 2019 (HCL 51-2019 )
 109. HOTARAREA NR. 50/2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 25/2019 (HCL 50-2019 )
 110. HOTARAREA NR. 49/2019 privind aprobarea modificarii si actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, modernizarea si dotare Caminelor culturale din satele Branisca si Boz, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara„ (HCL 49-2019 )
 111. HOTARAREA NR. 48/2019 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii in vederea demolarii si valorificarii statiei de autobuz sat Branisca (HCL 48-2019 )
 112. HOTARAREA NR. 47/2019 privind aprobarea scoaterii din functiune, casarii in vederea demolarii  si valorificarii Anexe, wc primarie (HCL 47-2019 )
 113. HOTARAREA NR. 46/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL 46-2019 )
 114. HOTARAREA NR. 45/2019 privind vanzarea prin licitatie publica deschisa a buldoexcavatorului CASSE nr. inregistrare HD-201 si echipamentele anexe acestui tip de utilaj din inventarul primariei Branisca (HCL 45-2019 )
 115. HOTARAREA NR. 44/2019 privind implementarea Proiectului WIFI4EU si mandatarea reprezentantului U.A.T. Branisca sa semneze Acordul de garant prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (MIE) Acordul nr. INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/013974-017962 ( HCL 44 – 2019)
 116. HOTARAREA NR. 43/2019 privind prelungirea contractului de concesiune nr. 1337/02.08.2007 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Branisca si CABINETUL MEDICAL INDIVIDUAL ROPCEAN AIDA-ALEXANDRA ( HCL 43-2019)
 117. HOTARAREA NR. 42/2019 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1337/02.08.2007 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Branisca si doamna SZALASI ALEXANDRINA (HCL 42-2019 )
 118. HOTARAREA NR. 41/2019 privind stabilirea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta fizica in comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 41-2019 )
 119. HOTARAREA NR. 40/2019 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului de salubrizare al judetului Hunedoara, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 74-2018 (HCL 40-2019 )
 120. HOTARAREA NR. 39/2019 privind aprobarea incadrarii populatiei satelor apartinatoare municipiilor/oraselor in mediul rural (HCL 39-2019 )
 121. HOTARAREA NR. 38/2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL 38-2019)
 122. HOTARAREA NR. 37/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL 37-2019)
 123. HOTARAREA NR. 36/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 36-2019)
 124. HOTARAREA NR. 35/2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local Branisca, pe anul 2019 (HCL 35-2019)
 125. HOTARAREA NR. 34/2019 privind aprobarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Branisca in Adunarea Generala a Asociatei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA“(HCL 34-2019)
 126. HOTARAREA NR. 33/2019 privind aprobarea achizitionarii serviciului juridic de consultanta, de asistenta si de reprezentare prin incheierea unui contract de servicii juridice cu un cabinet individual de avocat/casa de avocatura care sa reprezinte interesele U.A.T.  Branisca in vederea solutionarii litigiului cu Societatea pentru Tipar Notificarea. Ro – Societatea cu Raspundere Limitata ce face obiectul dosarului nr. 7834/299/2019 aflat pe rolul Judecatoriei Sector 1 Bucuresti (HCL 33-2019)
 127. HOTARAREA NR. 32/2019 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2018 (HCL 32-2019)
 128. HOTARAREA NR. 31/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare drumuri comunale in Comuna Branisca, L=6,774 km, Judetul Hunedoara“(HCL 31-2019)
 129. HOTARAREA NR. 30/2019 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din Loc. Branisca, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara“(HCL 30-2019)
 130. HOTARAREA NR. 29/2019 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Branisca in vederea reprezentarii Consiliul Local al Comunei Branisca in fata instantelor de judecata in dosarul nr. 4394/221/2018 avand ca obiect anulare proces-verbal de contraventie ( HCL 29-2019 )
 131. HOTARAREA NR. 28/2019 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Branisca in vederea reprezentarii Consiliul Local al Comunei Branisca in fata instantelor de judecata in dosarul nr. 922/972019 avand ca obiect anulare act administrativ (HCL 28-2019)
 132. HOTARAREA NR. 27/2019 privind acordarea unui mandat special Primarului Comunei Branisca in vederea reprezentarii Consiliul Local al Comunei Branisca in fata instantelor de judecata in dosarul nr. 131/97/2018 (HCL 27-2019 )
 133. HOTARAREA NR. 25/2019 privind limitarea de viteza si gabarit a autovehiculelor care circula pe drumul de exploatare D.e. 1039 al comunei Branisca, judetul Hunedoara (HCL 25-2019 )
 134. HOTARAREA NR. 24/2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si actualizarea limitelor amenzilor prevazute la art. 493, alin.(3)si (4) din legea 227/2015 privind codul fiscal, pentru anul 2020 (HCL 24-2019 )
 135. HOTARAREA NR. 23/2019 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2019 si estimarile pe anii 2020-2022 (HCL 23-2019 )
 136. HOTARAREA NR. 22/2019 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la inchiderea exercitiului bugetar pe anul 2018, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2019 (HCL 22-2019 )
 137. HOTARAREA NR. 21/2019 privind modificarea si completarea HCL NR.69/2016 privind aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului Politie Locala Branisca (HCL 21-2019 )
 138. HOTARAREA NR. 20/2019 privind conferirea Titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Branisca, judetul Hunedoara si a altor distinctii personalitatilor cu merite deosebite (HCL 20-2019 )
 139. HOTARAREA NR. 19/2019 privind acordarea unui premiu in cuantum de 500 lei d-nei Popa Maria – poet ,,Cetatean de Onoare,, al comunei Branisca (HCL 19-2019 )
 140. HOTARAREA NR. 18/2019 privind aprobarea unui sprijin financiar in cuantum de 1500 lei d-lui MIRON TIC, editare carte pentru biblioteca Scolii Generale ,,Nicolae Tic,, Branisca (HCL 18-2019 )
 141. HOTARAREA NR. 17/2019 privind aprobarea achizitionarii a 60 de carti literare ale autorului GHERASIM TIC ,,TINERETE FURATA ’’ SI ,,MEANDRE” (HCL 17-2019 )
 142. HOTARAREA NR. 16/2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 16-2019 )
 143. HOTARAREA NR. 15/2019 privind reactualizarea parametrilor tehnico-economici dupa adjudecarea, atribuirea lucrarilor de executie din Devizul general pentru investitia ,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca, L =6,774 ”(HCL 15-2019 )
 144. HOTARAREA NR. 13/2019 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Branisca pe anul 2019 (HCL 13-2019)
 145. HOTARAREA NR. 12/2019 privind rezilierea contractului de arenda nr. 748/18.04.2013 incheiat intre Consiliul Local al Comunei Branisca, judetul Hunedoara si domnul LAZAR TIBERIU FLORIN ( HCL 12-2019 )
 146. HOTARAREA NR. 10/2019 privind propunerea de evaluare a activitatii secretarului comunei Branisca, pentru anul 2018 (HCL 10-2019)
 147. HOTARAREA NR. 9/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Branisca (HCL 9-2019 )
 148. HOTARAREA NR. 8/2019 privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr. 33/2015 si a anexei 1 (HCL 8-2019)
 149. HOTARAREA NR. 7/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL 7-2019)
 150. HOTARAREA NR. 6/2019 privind aprobarea raportului asupra activitatii desfasurate de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul  II  al anului 2018 (HCL 6-2019)
 151. HOTARAREA NR. 5/2019 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 5-2019 )
 152. HOTARAREA NR. 4/2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului (HCL 4 – 2019)
 153. HOTARAREA NR. 3/2019 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru  persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comina Branisca, pentru anul 2019 (HCL 3-2019 )
 154. HOTARAREA NR. 2/2019 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul  II  al anului 2018 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (HCL 2-2019 )
 155. HOTARAREA NR. 1/2019 privind acordarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului  sectiunii de dezvoltare in anul 2018 (HCL 1-2019)
 156. HOTARAREA NR. 56/2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 49/2018 (HCL 56-2018 )
 157. HOTARAREA NR. 54/2018 privind aprobarea denumirilor si a retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Branisca, pentru anul scolar 2019-2020 (HCL 54-2018 )
 158. HOTARAREA NR. 53/2018 privind aprobarea unui mandat special Asociatiei de dezvoltate intercomunitara ,,AQUA PREST HUNEDOARA”, in vederea exercitarii calitatii de autoritate publica tutelara, pentru operatorul regional S.C. Apa Prod S.A. Deva (HCL 53-2018 )
 159. HOTARAREA NR. 52/2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia (HCL 52-2018 )
 160. HOTARAREA NR. 51/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2018 ( HCL 51-2018 )
 161. HOTARAREA NR. 50/2018 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al Comunei Branisca si a altor distinctii personalitatilor cu merite deosebite (HCL 50-2018 )
 162. HOTARAREA NR. 49/2018 privind insusirea contractului de achizitie publica avand ca obiectiv ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 3 Centru/Barcea Mare constand in colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare din cadrul proiectului (HCL 49-2018 )
 163. HOTARAREA NR. 48/2018 privind aprobarea presedintelui de sedinta (HCL 48-2018 )
 164. HOTARAREA NR. 47/2018 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia ( HCL 47-2018 )
 165. HOTARAREA NR. 46/2018 privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ”Poduri,, in localitatea Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara
  (HCL 46-2018 )
 166. HOTARAREA NR. 45/2018 privind constituirea unei comisii pentru verificarea in teren a obiectivului ”Pescarie” care face obiectul Contractului de concesiune nr. 7/09.08.2005 (HCL 45-2018 )
 167. HOTARAREA NR. 44/2018 privind insusirea acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern (HCL 44-2018 )
 168. HOTARAREA NR. 43/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2018 (HCL 43-2018 )
 169. HOTARAREA NR. 42/2018 privind conferirea titlului de Catatean de Onoare al Comunei Branisca d-lui Tamas Miron, veteran de razboi (HCL 42-2018 )
 170. HOTARAREA NR. 40/2018 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind ”Modernizare Strada in localitatea Tirnavita comuna Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 40-2018 )
 171. HOTARAREA NR. 39/2018 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind ”Modernizare Strada in localitatea Rovina, comuna Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 39-2018 )
 172. HOTARATEA NR. 38/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2018 (HCL 38-2018 )
 173. HOTARAREA NR. 37/2018 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2020, a Planului Local de actiune in domeniul serviciilor sociale, precum si procedura de identificare a situatiilor de risc de separare a copiilor de parinti si a monitorizarii situatiei famililor cu copii in situatii de risc si a copiilor separati de parinti la nivelul Comunei Branisca (HCL 37)
 174. HOTARAREA NR. 36/2018 privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) si Regulament Local aferent pentru obiectivul ,,CONSTRUIRE SI DOTARE PENSIUNE AGROTURISTICA”, in extravilanul localitatii Rovina,  comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 36-2018)
 175. HOTARAREA NR. 35/2018 privind modificarea si copletarea HCL NR. 17/2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii ,, CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE BRANISCA, ROVINA, BOZ SI TIRNAVITA, COMUNA BRANISCA, JUDETUL HUNEDOARA” (HCL 35 )
 176. HOTARAREA NR. 34/2018 privind reactualizarea unitatii locale de sprijin pentru prevenirea si combaterea bolilor transmisibile ale animalelor, la nivelul comunei Branisca, judetul Hunedoara (HCL 34 )
 177. HOTARAREA NR. 33/2018 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 33 )
 178. HOTARAREA NR. 32/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2018 (HCL 32 )
 179. HOTARAREA NR. 31/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL 31 )
 180. HOTARAREA NR. 30/2018 privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul I al anului 2018 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati (HCL.30 )
 181. HOTARAREA NR. 29/2018 privind propunerea efectuarii studiilor de oportunitate si de fezabilitate pentru realizarea proiectelor de investitii ,,Pod peste Valea Bozului la Cainantesti, Localitatea Boz, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara”, Pod peste Valea Bozului la Corneanu, Localitatea Boz, Comuna Branisca, Judetul Hunedoara”, reabilitare, asfaltare strazi in satele Boz, Tirnavita si Tirnava din Comuna Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 29 )
 182. HOTARAREA NR. 28/2018 privind Procedura de acordare a scutirilor la plata impozitului taxa pe cladiri/terenuri datorat bugetului local al Comunei Branisca, conform art. 456, alin. (2), lit. c), d), i) si art. 464, lit. d), e), f), o) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (HCL 28 )
 183. HOTARAREA NR. 27/2018 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat/casa de avocatura care sa reprezinte interesele Comunei Branisca in vederea solutionarii dosarului nr. 324/57/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Alba Iulia in litigiu cu SC LAZAR & COMPANY S.R.L. (HCL 27 )
 184. HOTARAREA NR. 26/2018 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat incheiat intre Comuna Branisca si Asociatia ,,Salvital”  Hunedoara (HCL 26 )
 185. HOTARAREA NR. 25/2018 privind aprobarea Planului de ocupere a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branisca pentru anul 2018 (HCL 25 )
 186. HOTARAREA NR. 24/2018 privind aprobarea cumpararii unui teren in suprabata de 2,598 mp in vederea realizarii proiectului ”Canalizare menajera si statie de epurare pentru localitatile Branisca, Rovina, Boz si Tirnavita comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 24 )
 187. HOTARAREA NR. 23/2018 privind aprobarea de esalonari si/sau amanari la plata obligatiilor fiscale si a obligatiilor bugetare prevazute la art. 184, alin. (5) din Legea nr. 207/2015, Codul de Procedura Fiscala, datorate bugetului local de catre persoane fizice si juridice (HCL 23 )
 188. HOTARAREA NR. 22/2018 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Branisca in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Nicolae Tic ” Branisca (HCL 22 )
 189. HOTARAREA NR. 21/2018 privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a ofertelor contractului de achizitii publice necesare implementarii proiectului ”Achzitionare Utilaje pentru Serviciul Public Comunitar de Administrare a Domeniului Public si Privat al Comunei Branisca,,(HCL 21)
 190. HOTARAREA NR. 20/2018 privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a ofertelor contractului de achizitii publice necesare implementarii proiectului ”Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca DC L=6,774,, ( HCL 20 )
 191. HOTARAREA NR. 19/2018 privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a ofertelor contractului de achizitii publice necesare implementarii proiectului ” Reabilitarea, Modernizarea si Dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz, comuna Branisca, judetul hunedoara,, (HCL.19-2018)
 192. HOTARAREA NR. 18/2018 privind constituirea comisiei de evaluare si selectie a ofertelor contractului de achizitii publice necesare implementarii proiectului ”Reabilitare, extindere si dotare Scoala primara din Branisca, comuna Branisca, jud. Hunedoara,, (HCL 18 )
 193. HOTARAREA NR. 17/2018 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca (HCL 17 )
 194. HOTARAREA NR. 16/2018 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Branisca in vederea solutionarii plangerii prealabile a subscrisei LAZAR & COMPANY S.R.L. (HCL 16 )
 195. HOTARAREA NR. 15/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL 15 )
 196. HOTARAREA NR. 14/2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017 (HCL 14 )
 197. HOTARAREA NR. 13/2018 privind aprobarea denumirilor si a retelei scolare a unitatilor de invatamant din Comuna Branisca, pentru anul scolar 2018-2019 ( HCL 13 )
 198. HOTARAREA NR. 12/2018 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a Comunei Branisca pentru anul 2018 (HCL 12 )
 199. HOTARAREA NR. 11/2018 privind modificarea si completarea art.12 din Regulamentul de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Branisca ( HCL 11 )
 200. HOTARAREA NR. 10/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta (HCL 10 )
 201. HOTARAREA NR. 9/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2018 si estimarile pe anii 2019-2021 (HCL 9 )
 202. HOTARAREA NR. 8/2018 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2018 (HCL 8 )
 203. HOTARAREA NR. 7/2018 privind aprobarea Raportului privind analiza dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor pe anul 2018 (HCL 7 )
 204. HOTARAREA  NR. 6/2018 privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatiii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2018 (HCL 6 )
 205. HOTARAREA NR. 4/2018 privind modificarea Organigramei si a Statului de functii a aparatului de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 4)
 206. HOTARAREA NR. 3/2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2018 (HCL 3)
 207. HOTARAREA NR. 2/2018 privind stabilirea salariilor de baza a functionarilor publici si personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Branisca (HCL 2)
 208. HOTARAREA NR. 1/2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2017 (HCL 1)
 209. HOTARAREA NR. 53/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018 (HCL-53 )
 210. HOTARAREA NR. 52/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Brănișca pe anul 2017 (HCL-52 )
 211. HOTARAREA NR. 51/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Stradă in localitatea Tîrnăvița, comuna Brănișca (HCL-51)
 212. HOTARAREA NR. 50/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Stradă in localitatea Rovina, comuna Brănișca (HCL-50 )
 213. HOTARAREA NR. 49/2017 privind aprobarea amplasării unei troițe în satul Tîrnăvița, comuna Brănișca, județul Hunedoara (HCL-49 )
 214. HOTARAREA NR. 48/2017 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării, declasării și valorificării unor mijloace fixe din domeniul privat al comunei Brănișca (HCL-48 )
 215. HOTARAREA NR. 46/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Brănișca pe anul 2017 (HCL-46 )
 216. HOTARAREA NR. 45/2017 privind implementarea proiectului  ,, ACHIZIȚIONARE UTILAJE PENTRU BIROUL SERVICIUL COMUNITAR DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL COMUNEI BRĂNIȘCA, în comuna Brănișca județul Hunedoara (HCL-45 )
 217. HOTARAREA NR. 44/2017 privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Brănișca pe anul 2017 (HCL-44 )
 218. HOTARAREA NR. 43/2017 privind modificarea unor elemente de identificare din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Brănișca (HCL-43 )
 219. HOTARAREA NR. 42/2017 privind aprobarea solicitării unei Scrisori de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantării obligațiilor de plată a avansului de 48,83% din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind ,, Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele Brănișca și Boz, comuna Brănișca, județul Hunedoara (HCL-42 )
 220. HOTARAREA NR. 41/2017 privind aprobarea valorii de investiție a Proiectului privind ,, Reabilitarea, modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele Brănișca și Boz, comuna Brănișca, județul Hunedoara (HCL-41)
 221. HOTARAREA NR. 40/2017 privind modificarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA PREST HUNEDOARA” la care comuna Branișca este membru asociat (HCL-40 )
 222. HOTARAREA NR. 38/2017 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu ,, INFINȚARE AGROPENSIUNE TURISTICĂ” (HCL-38 )
 223. HOTARAREA NR. 37/2017 privind limitarea de viteză a autovehiculelor care circulă pe strada Brănișca (paralelă cu CFR) (HCL-37 )
 224. HOTARAREA NR. 35/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Brănișca a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activitati non-profit de interes local pentru anul 2017 – domeniul servicii religioase și servicii recreative și sportive (HCL-35 )
 225. HOTARAREA NR. 34/2017  privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Brănișca pe anul 2017 (HCL-34 )
 226. HOTARAREA NR. 32/2017 privind revocarea HCL nr. 29/ 2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Brănișca a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interes local pentru anul 2017 – domeniul servicii religioase și servicii recreative și sportive (HCL-32 )
 227. HOTARAREA NR. 31/2017 privind stabilirea nivelului indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali din cadrul Consiliului Local al comunei Brănișca in perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2020 (HCL-31 )
 228. HOTARAREA NR. 30/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Brănișca (HCL-30)
 229. HOTARAREA NR.29/2017 privind aprobarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al comunei Brănișca, a proiectelor finanțate pentru susținerea unor activități non-profit de interea local pentru anul 2017 – domeniul servicii religioase și servicii recreative și sportive (HCL-29)
 230. HOTARAREA NR. 27/2017 privind modificarea HCL NR. 31/2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii ”Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020”(HCL 27-2017)
 231. HOTARAREA NR. 26/2017 privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T. Branisca pentru a vota in cadrul sedintei A.G.A. , A.D.I. ”AQUA PREST HUNEDOARA” preturile la apa bruta pompata transportata si distribuita in localitatile Baiesti, Ciopeia, Ohaba de Sub Piatra, Rusor, Silvasu de Jos, pentru S.C. APA PROD S.A. Deva ( HCL 26-2017)
 232. HOTARAREA NR. 25/2017 privind revocarea HCL NR. 7/2017 privind modernizarea si completarea HCL NR. 12/2013 privind aprobarea taxei speciale pentru utilizarea drumurilor comunale care sunt in domeniul public al comunei Branisca, agenti economici si persoane fizice (HCL 25-2017)
 233. HOTARAREA NR. 24/2017 privind aprobarea acordarii de finantare nerambursabila de la bugetul local al comunei Branisca asociatiilor sportive, activitatii culturale si a cultelor religioase recunoscute cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei Branisca (HCL 24-2017)
 234. HOTARAREA NR. 23/2017 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statulului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA PREST HUNEDOARA” la care Comuna Branisca este membru asociat (HCL 23-2017)
 235. HOTARAREA NR. 22/2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2017 si estimari pentru anii 2018-2020 (HCL 22-2017)
 236. HOTARAREA NR. 21/2017 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la inchiderea excedentului bugetar pe anul 2016, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2017 (HCL 21-2017)
 237. HOTARAREA NR. 20/2017 privind specificarea activitatiilor sociale si culturale din ultimile 12 luni pentru obiectivul de investitii ”Reabilitarea, modernizarea si dotarea caminelor culturale din satele Branisca si Boz, comuna Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 20-2017)
 238. HOTARAREA NR. 19/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare Strada in localitatea Tirnavita, comuna Branisca (HCL 19-2017)
 239. HOTARAREA NR. 18/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Modernizare Strada in localitatea Rovina, comuna Branisca (HCL 18-2017)
 240. HOTARAREA NR. 17/2017 privind aprobarea reabilitarii obiectivului de interventie ” CANALIZARE APA MENAJERA SI STATIE DE EPURARE IN LOCALITATILE BRANISCA, ROVINA, BOZ SI TIRNAVITA COMUNA BRANISCA, JUDETUL HUNEDOARA si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 17-2017)
 241. HOTARAREA NR. 15/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru Reabilitare, extindere si dotare Scoala Primara din localitatea Branisca, comuna Branisca, judetul Hunedoara si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 15-2017)
 242. HOTARAREA NR. 14/2017 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI) pentru proiectul intitulat Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca, L=6,774 km si a indicatorilor tehnico-economici (HCL 14-2017)
 243. HOTARAREA NR. 13/2017 privind actualizarea Planului de Evacuare in Situatii de Urgenta (HCL 13-2017)
 244. HOTARAREA NR. 11/2017 privind reactualizarea planului de analiza si acoperire a riscurilor al Comunei Branisca pe anul 2017 (HCL 11-2017)
 245. HOTARAREA NR. 10/2017 privind aprobarea raportului de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pentru semestrul II al anului 2016 si stabilirea masurilor de optimizare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor pe anul 2016 (HCL 10-2017)
 246. HOTARAREA NR. 9/2017 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2017 (HCL 9-2017)
 247. HOTARAREA NR. 4/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz”(HCL 4-2017)
 248. HOTARAREA NR. 3/2017 privind implementarea proiectului ,, Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz”(HCL 3-2017)
 249. HOTARAREA NR. 2/2017 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie pentru investitia ,,Reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz” (HCL 2-2017)
 250. HOTARAREA NR. 1/2017 privind aprobarea acordarii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2016 (HCL 1-2017)
 251. HOTARAREA NR. 74/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 74 – 2016)
 252. HOTARAREA NR. 73/2016 privind implementarea proiectului reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz (HCL 73 – 2016)
 253. HOTARAREA NR. 71/2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de investitie pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea Caminelor Culturale din satele Branisca si Boz (HCL 72 – 2016)
 254. HOTARAREA NR. 70/2016 privind constatarea alegerii delegatiilor satesti (HCL 70 – 2016)
 255. HOTARAREA NR. 67/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2017 (HCL 67 – 2016)
 256. HOTARAREA NR. 61/2016 privind stabilirea normativelor de cheltuieli pentru Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 61 – 2016)
 257. HOTARAREA NR. 59/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 59 – 2016)
 258. HOTARAREA NR. 58/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 58 – 2016)
 259. HOTARAREA NR. 57/2016 privind solicitarea finantarii in vederea realizarii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor pe sectoare cadastrale in cadrul UAT Branisca (HCL 57 – 2016)
 260. HOTARAREA NR. 54/2016 privind Regulamentul de organizare si functionare  a aparatului de specialitare al primarului comunei Branisca (HCL 54 – 2016)
 261. HOTARAREA NR. 52/2016 privind desemnarea a doi consilieri locali pentru a participa la adunarile convocate de primar, in vederea alegerii delegatului satesc (HCL 52 – 2016)
 262. HOTARAREA NR. 51/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 51 – 2016)
 263. HOTARAREA NR. 50/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 50 – 2016)
 264. HOTARAREA NR. 44/2016 privind alegerea viceprimarului (HCL 44 – 2016)
 265. HOTARAREA NR. 42/2016 privind constituirea Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 42 – 2016)
 266. HOTARAREA NR. 41/2016 privind validarea mandatelor consilierilor alesi la data de 5 iunie 2016 in Consiliul Local al Comunei Branisca (HCL 41 – 2016)
 267. HOTARAREA NR. 36/2016 privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului public al comunei (HCL 4 HCL 36 -2016)
 268. HOTARAREA NR. 33/2016 privind aprobarea Regulamentului referitor la autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza administrativ teritoriala a comunei Branisca (HCL 33-2016)
 269. HOTARAREA NR. 31/2016 privind impelementarea proiectului,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca  L = 6,77 km”(HCL 31 – 2016)
 270. HOTARAREA NR. 30/2016 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucratilor de investitii pentru proiectul intitulat,, Modernizare drumuri comunale in comuna Branisca  L = 6,77 km” (HCL 30 – 2016)
 271. HOTARAREA NR. 29/2016 privind aprobarea inchirierii pajistilor comunale in suprafata de 84.43 ha apartinand domeniului privat al comunei Branisca (HCL 29-2016)
 272. HOTARAREA NR. 28/2016 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente din proprietatea privata a comunei Branisca (HCL 28-2016)
 273. HOTARAREA NR. 19/2016 privind stabilirea cuantumului compensatiilor banesti care se va acorda personalului voluntar din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Branisca (HCL 19-2016)
 274. HOTARAREA NR. 18/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Strazi in localitatea Tirnavita, comuna Branisca (HCL 18-2016)
 275. HOTARAREA NR. 17/2016 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare Strazi in localitatea Rovina, comuna Branisca (HCL 17-2016)
 276. HOTARAREA NR. 14/2016 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2016 (HCL 14-2016)
 277. HOTARAREA NR. 13/2016 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2015, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2016 (HCL 13-2016)
 278. HOTARAREA NR. 12/2016 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2016 (HCL 12-2016)
 279. HOTARAREA NR. 9/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea acordului de functionare si profil de activitate, a acordului de amplasare si profil de activitate a orarului de functionare precum si a modelelor de formulare, pentru agentii economici, persoane fizice autorizate, inteprinderi individuale sau persoane juridice care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei Branisca.
 280. HOTARAREA NR. 7/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Tirnavita, situat in localitatea Tirnavita, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant, in Camin Cultural (HCL 7-2016)
 281. HOTARAREA NR. 6/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Rovina, situat in localitatea Rovina, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant, in Camin Cultural (Hcl 6-2016)
 282. HOTARAREA NR. 5/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Gialacuta, situat in localitatea Gialacuta, comuna Branisca, judetul Hunedoara propusa pentru demolare (HCL 5-2016)
 283. HOTARAREA NR. 4/2016 privind aprobarea scimbarii destinatiei unui imobil in care a functionat Scoala Tirnava, situat in localitatea Tirnava, comuna Branisca, judetul Hunedoara din spatiu de invatamant in locuinta sociala (HCL 4-2016)
 284. HOTARAREA NR. 3/2016 privind aprobarea despagubirilor in baza Legii 255/2010 pentru terenurile din domeniul privat al Comunei Branisca situate in amplasamentul suplimentar al lucrarii de utilitate publica de interes national Autostrada Lugoj-Deva (HCL 3-2016)
 285. HOTARAREA NR. 1/2016 privind aprobarea acordarii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 1-2016)
 286. HOTARAREA NR. 63/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2016 (HCL 63-2015)
 287. HOTARAREA NR. 48/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 48-2015)
 288. HOTARAREA NR. 47/2015 privind modificarea Hotararii nr. 34/2015 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 47-2015)
 289. HOTARAREA NR. 44/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015(HCL 44-2015 )
 290. HOTARAREA NR. 39/2015 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si in locul in care contravenientii vor presta activitati in folosul comunitatii (HCL 39-2015)
 291. HOTARAREA NR. 36/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 36-2015)
 292. HOTARAREA NR. 34/2015 privind stabilirea taxei speciale de salubrizare in comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 34-2015)
 293. HOTARAREA NR. 29/2015 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 (HCL 29-2015)
 294. HOTARAREA NR. 28/2015 privind stabilirea taxei pentru eliberarea atestatului de producator agricol si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol (HCL 28-2015)
 295. HOTARAREA NR. 27/2015 privind instituirea taxei speciale de salubrizare care se aplica prestatiilor de care beneficiaza producatorii de deseuri  fara contracte incheiate, respectiv aprobarea Regulamentului de instituire si administrare a acesteia (HCL 27-2015)
 296. HOTARAREA NR. 26/2015 privind participarea Comunei Branisca ca membra cu drepturi depline in cadrul Asociatiei SARGENTIA GAL 1 in vederea implementarii strategiei de dezvoltare locala cu finantare prin PNDR 2015-2020 (HCL 26-2015)
 297. HOTARAREA NR. 22/2015 privind aprobarea STUDIULUI de Oportunitate privind delegarea gestiunii studiului de salubritate, respectiv delegarea serviciilor de operare a Sistemului de Management Integrat al Deseurilor (SMID) (HCL 22-2015)
 298. HOTARAREA NR. 19/2015 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind” Modernizare Strada in localitatea Branisca, judetul Hunedoara” (HCL 19-2015)
 299. HOTARAREA NR. 13/2015 privind aprobarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2015 si estimari pentru anii 2016-2018 (HCL 13 – 2015)
 300. HOTARAREA NR. 10/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 10 – 2015)
 301. HOTARAREA NR. 9/2015 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca, pentru anul 2015 (HCL 9 – 2015)
 302. HOTARAREA NR. 8/2015 privind aprobarea normei de hrana pentru personalul din cadrul compartimentului  Politie Locala Branisca (HCL 8 – 2015)
 303. HOTARAREA NR. 7/2015 privind infintarea Ansamblului Folcloric Muresana (HCL 7 – 2015)
 304. HOTARAREA NR. 4/2015  privind trecerea din domeniul privat al cominei Branisca in domeniul public al comunei Branisca a unor bunuri (HCL 4 – 2015)
 305. HOTARAREA NR. 3/2015 privind modificarea HCL nr. 40 din 20 decembrie 2014 privind trecerea din domeniul public al cominei Branisca in domeniul privat al comunei Branisca, a unei suprafete de teren (HCL 3 – 2015)
 306. HOTARAREA NR. 2/2015 privind modificarea HCL nr. 34/2014 privind trecerea din domeniul public al cominei Branisca in domeniul privat al comunei Branisca a unor suprafete de teren (HCL 2 – 2015)
 307. HOTARAREA NR. 1/2015 privind utilizarea excedentului anual al bugetului propriu al Comunei Branisca rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014,ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare in anul 2015 (HCL 1 – 2015)
 308. HOTARAREA NR. 39/2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 39-2014)
 309. HOTARAREA NR. 38/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 38-2014)
 310. HOTARAREA NR. 36/2014 privind aprobarea valorii de investitie a Proiectului privind ,,Infintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in Branisca, judetul Hunedoara”(HCL 36-2014)
 311. HOTARAREA NR. 35/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 35-2014)
 312. HOTARAREA NR.32/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 32-2014)
 313. HOTARAREA NR. 31/2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii ,,Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Hunedoara in perioada 2014-2020″(HCL 31-2014)
 314. HOTARAREA NR. 30/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 30-2014)
 315. HOTARAREA NR. 27/2014 privind preluarea imobilului -teren arabil situat in locul numit “Zai” din sat Rovina, comuna Branisca, aflat in domeniul privat al comunei Branisca de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Deva dat in folosinta gratuita Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului  Deva printr-un protocol de predare primire conform Hotararii Consiliului Local nr.23/2010 (HCL 27-2014)
 316. HOTARAREA NR. 26/2014 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2014 (HCL 26-2014)
 317. HOTARAREA NR. 22/2014 privind aprobarea despagubirilor in baza Legii nr. 255/2010 pentru terenurile din domeniul privat al Comunei Branisca (HCL 22-2014)
 318. HOTARAREA NR. 20/2014 privind aprobarea comasarii unor terenuri imobile situate in Comuna Branisca, sat Boz-curtea Caminului Cultural in vederea implementarii proiectului “Infintare centru local de informare turistica si marketingul serviciilor legate de turismul rural in Branisca, judetul Hunedoara”-Masura 313 (HCL 20-2014)
 319. HOTARAREA NR. 18/2014 privind solicitarea adresata Ministerului Educatiei Nationale pentru emiterea avizului conform in vederea schimbarii destinatiei imobilului Scolilor din Gealacuta, Tirnava, Tirnavita, Rovina, Comuna Branisca, judetul Hunedoara (HCL 18-2014)
 320. HOTARAREA NR. 17/2014 privind aprobarea suplimentarii spatiului inchiriat prin Contractul de inchiriere nr. 1337/2007 situat intr-un imobil proprietate privata a Comunei Branisca (HCL 17-2014)
 321. HOTARAREA NR. 16/2014 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2013 (HCL 16 – 2014)
 322. HOTARAREA NR. 15/2014 privind aprobarea delegarii gestionarii Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” (HCL 15 – 2014)
 323. HOTARAREA NR. 13/2014 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodarire comunala pe teritoriul Comunei Branisca (HCL 13 – 2014)
 324. HOTARAREA NR. 12/2014 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului local nr. 39/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 12 – 2014)
 325. HOTARAREA NR. 10/2014 privind aderarea Comunei Branisca prin Consiliul Local Branisca la Asociatia Intecomunitara “Serviciul judetean pentru ocrotirea animalelor fara stapan” (HCL 10 – 2014)
 326. HOTARAREA NR. 9/2014 privind infiintarea Serviciului pentru gestionarea cainilor fara stapan din Comuna Branisca si aprobarea Regulamentului si a Caietului de sarcini (HCL 9 – 2014)
 327. HOTARAREA NR. 6/2014 privind aprobarea planului de actiune si lucarari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca pentru anul 2014 (HCL 6-2014)
 328. HOTARAREA NR. 1/2014 privind aprobarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2014 si estimari pentru anii 2015-2017 (HCL 1-2014)
 329. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2014 part.1 (hotarare_buget_2014_part_i_1)
 330. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului pe 2014 part.2 (hotarare_buget_2014_part_i_2)
 331. Detalierea Bugetului local pe 2014 (hotarare_buget_2014_part_ii)
 332. HOTARAREA NR. 42/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 42-2013)
 333. HOTARAREA NR. 39/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2014 (HCL 39-2013)
 334. HOTARAREA NR. 38/2013 privind taxele de inchiriere ale caminelor culturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale comuna Branisca (HCL 38-2013)
 335. HOTARAREA NR. 36/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 36-2013)
 336. HOTARAREA NR. 33/2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 33-2013)
 337. HOTARAREA NR. 32/2013 privind rectificarea bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 32-2013)
 338. HOTARAREA NR. 25/2013 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Branisca pe anul 2013 (HCL 25-2013)
 339. HOTARAREA NR. 22/2013 privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna Branisca pentru anul fiscal 2013 (HCL 22-2013)
 340. HOTARAREA NR. 14/2013 privind aprobarea bugetului local al comunei Branisca pe anul 2013 si estimari pentru anii 2014-2016 (HCL 14-2013)
 341. HOTARAREA NR. 12/2013 privind aprobarea taxei speciale pentru transportul materialului lemnos pe drumurile comunale care sunt in domeniul public al Comunei Branisca de catre agenti economici si persoane fizice (HCL 12-2013)
 342. HOTARAREA NR. 11/2013 privind aprobarea majorarii taxelor practicate de catre S.C. SALUBRITATEA S.A. DEVA (HCL 11-2013)
 343. HOTARAREA NR. 6/2013 privind aprobarea planului de actiune si lucarari de interes local pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social din Comuna Branisca pentru anul 2013 (HCL 6-2013)
 344. HOTARAREA NR. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Comuna Branisca pentru anul fiscal 2013 (HCL 1-2013)
 345. Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 (hcl_1__2013_taxe_imp)
 346. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentantului în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor” – jud. Hunedoara (hcl_3_2013__reprez_aquaprest)
 347. HOTARAREA NR. 30/2012 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Branisca nr. 23/2011 privind aprobarea insusirii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Branisca, modificata si completata prin H.C.L. nr. 31/2011 (hcl_30-2012)
 348. HOTĂRÂREA NR. 31/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (hcl_31-2012)
 349. HOTARAREA NR. 29/2012 privind constatarea alegerii delegatilor satesti (hcl_29-2012)
 350. HOTĂRÂREA Nr. 28/2012 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Branisca (hcl_28-2012)
 351. HOTĂRÂREA NR. 27/2012 privind alegerea Viceprimarului Comunei Branisca (hcl_27-2012)
 352. HOTĂRÂREA NR. 26/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă (hcl_26-2012)
 353. HOTĂRÂREA Nr. 25/2012 privind constituirea Consiliului Local al Comunei Brănişca hcl_25-2012
 354. HOTĂRÂREA Nr. 24/2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în Consiliul Local al Comunei Brănişca (hcl_24-2012)
 355. HOTĂRÂREA Nr. 23/2012 privind alegerea comisiei de validare (hcl_23-2012)
 356. HOTĂRÂREA NR. 16/2012 privind asocierea Comunei Branisca cu Judeţul Hunedoara şi unele unităţi administrativ teritoriale din judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”(hcl_16-2012)
 357. HOTARAREA NR. 15/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului ,, Cladire Grajd CAP nr. 2, terenul aferent si terenul Grajd CAP nr. 3 ’’ aflat in domeniul privat al Comunei Branisca (hcl_15-2012)
 358. HOTARAREA NR. 14/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a obiectivului ,,Cladire Brutarie si teren aferent Brutarie’’, aflat in domeniul public al Comunei Branisca (hcl_14-2012)
 359. HOTARAREA NR. 13/2012 privind reactualizarea componentei « Unitatii locale de sprijin » pentru combaterea bolilor
  transmisibile la animale (hcl_13-2012)
 360. HOTARAREA NR. 12/2012 privind revocarea HCL. nr. 11/2012 privind amanarea la plata a redeventei, datorata, pentru semestrul II al anului 2011, de catre concesionara SC Lazar & Company SRL, aferenta Contractului de concesiune nr. 7 din data de 09.08.2005 (hcl_12-2012)
 361. HOTARAREA Nr. 33/2010 privind  taxele  de  inchiriere  ale  caminelor  culturale  de pe raza unitatii administrativ-teritoriale  comuna  Branişca (hcl_33_2010_inchirire_camin)

Publicare hotarare Consiliu local

Click to listen highlighted text!