gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html
Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Anunturi publice

 

 1. Anexa 2 la Procesul VERBAL 102
 2. Hotărârea nr.14-24.05.2024 aprobarea cererii de înlocuire în BESV
 3. Hotararea nr.13 privind aprobarea cererilor de inlocuire in BESV
 4. PV desemnare Presedinti Birouri electorale ale sectiilor de votare
 5. Consultații oftalmologice gratuite
 6. Anexa dispoziție primar sedii sectii de votare
 7. Proces-verbal tragerela sorti inscriere buletine
 8. Proces-verbal privind ramanerea definitiva candidaturi
 9. Lista de candidați pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Brănișca – P.M.P
 10. Lista candidati pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Brănișca si alegerea Primarului – PRO ROMANIA
 11. Lista candidati pentru alegerea Consiliului Local al Comunei Brănisca- U.D.M.R
 12. Hotararea BEC Brănișca nr.12 din 30.04.2024
 13. Hotararea BEC Brănișca nr.11 din 30.04.2024
 14. Hotararea BEC Brănișca nr.10 din 30.04.2024
 15. Hotararea BEC Brănișca nr.9 din 30.04.2024
 16. Lista de candidați Consiliul local AUR
 17. Lista de candidați Consiliul local PNL
 18. Lista de candidați Consiliul local PSD
 19. Propunere candidatură AUR
 20. Propunere candidatură PNL
 21. Propunere candidatură PSD
 22. Hotărârea nr.7-2024 privind admiterea listei de candidați propusă de AUR
 23. Hotărârea nr.6-2024 privind admiterea candidaturii propuse de AUR
 24. Hotărârea nr.5-2024 privind admiterea listei de candidați pentru Consiliul Local PNL
 25. Hotărârea nr.4-2024 privind admiterea candidaturii propuse de PNL
 26. Hotărârea nr.3 -2024 privind admiterea listei complete de candidați propusă de PSD pentru Consiliul Local
 27. Hotărârea nr.2 privind admiterea candidaturii propuse de PSD 
 28. Contract furnizare servicii catering în cadrul

  Programului naţional “Masă sănătoasă”2024 Pachet alimentar – ”Masă sănătoasă”2024,  pentru elevii și preșcolarii din unităţile de învăţământ din Comuna Brănișca, județul Hunedoara »Contract furnizare servicii catering,Ordin de incepere a serviciilor

 29. Proces verbal completare Birou electoral de circumscripție Nr.25 Brănișca
 30. Dispozitie primar nr. 20/2024 (Document)Dispozitie primar
 31. Hotararea nr. 1/2024 privind stabilirea numărului de susţinători necesar pentru depunerea candidaturilor pentru funcţia de primar al Comunei Brănișca şi pentru funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Brănișca + Anunt perioada depunere candidaturi + Anunt privind numarul de alegatori din comuna Branisca Document(Document)
 32.   Comunicat privind proiectul de investiție: Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ din comuna Branișca, județul Hunedoara  ( Document  )
 33.      Dragi Cetateni,       Ca urmare a evoluţiilor din ultima perioadă înregistrate în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor din judeţul Hunedoara (o serie de hotărâri ale ADI “Deşeuri” şi schimbarea operatorului de salubritate pentru “Zona 3 Centru” din care face parte şi Comuna noastră) ne vedem obligaţi să trecem, şi în Comuna Brănișca, de la tariful pentru gunoi menajer (achitat până acum către vechiul operator de salubritate), la taxa de salubrizare (care se plăteşte la Primărie).

              Aceste schimbări (independente de voinţa Primăriei Comunei Brănișca) presupun modificări importante în ce priveşte procedura de achitare a serviciului amintit la care încercăm cu toţii să ne adaptăm, cât mai bine, şi cât mai rapid.

              Astfel, Consiliul Local Brănișca a adoptat un Regulament de instituire şi administrare a taxei de salubrizare. Conform acestui regulament, proprietarii de imobile trebuie, mai întâi, să depună o declaraţie pe propria răspundere privind numărul de persoane care locuiesc la fiecare adresă.

              CUM DECLARĂM?

              Declaraţiile de impunere se depun pentru fiecare unitate locativă deținută, începând cu data de 15 decembrie, la sediul Primăriei Comunei Brănișca, de luni până joi, între orele 08-16 şi vineri între orele 08-14. De asemenea, declaraţiile pot fi completate, scanate şi trimise prin e-mail la adresa secretariat@primariabranisca.ro .

              Declarațiile pentru stabilirea cuantumului taxei de salubrizare se depun de către persoanele fizice/juridice care dețin imobile pe raza Comunei Brănișca, însoțite de copie după actul de identitate/actul de înființare și de orice documente necesare pentru susținerea celor declarate.

              PÂNĂ CÂND DECLARĂM?

              Termenul de depunere a declaraţiilor de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei de salubrizare este data de 24.12.2022.

              CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU DEPUNEM DECLARAȚIA?

              În cazul nedepunerii declaraţiilor, impunerea taxei de salubrizare se va face din oficiu conform regulamentului,  în cazul personelor fizice – 4 persoane/gospodărie, iar în cazul persoanelor juridice – prin estimarea unei cantităţi în urma unor verificări în teren.

              Pentru imobilele care sunt locuite temporar (case de vacanță, apartamente sau imobile locuite temporar, etc.) și nu sunt imobile de domiciliu sau de reședință, obligația de a depune declarația revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată cu luarea în considerare a unei singure persoane.

                   FACILITĂȚI

                   În cazul cetățenilor care lipsesc din localitate cel puțin 15 zile consecutive dintr-o luna calendaristică și probează acest fapt cu documente justificative de tip viză de flotant, contracte de muncă în strainătate, bilet de călătorie dus-întors etc., li se va recalcula proporțional taxa de salubrizare datorată.

                   Facilitățile fiscale se acordă beneficiarilor acestora începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea împreună cu documentele justificative.

                   În cazuri de deces/înstrăinare a imobilului/dizolvare a societății, taxa de salubrizare va fi sistată începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul/înstrăinarea imobilului/dizolvarea societății. Sistarea plății/obligației de plată se face pe bază de cerere însoțită de documente justificative.

              Categoriile de beneficiari ai facilităților fiscale/scutiri de la plata taxei speciale de salubrizare se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

              CUM ȘI UNDE ACHITĂM?

              Taxa de salubrizare se poate achita în numerar la sediul Primăriei – după acelaşi program ca şi în cazul depunerii. Taxa pentru luna curentă se achită până la data de 15 a lunii următoare. Ea poate fi achitată şi anticipat.

              Pentru utilizatorii casnici, taxa este de 6,90/persoană/lună.

              Pentru utilizatorii non-casnici, taxa este de 355 lei/mc, TVA inclus.

              Taxa se va putea plăti doar după emiterea deciziei de impunere de către Primărie. Pentru acest aspect, vom reveni cu detalii.      

              SANCȚIUNI

              Stabilirea taxei speciale de salubrizare în baza declarațiilor se va face sub rezerva verificării ulterioare. În cazul declarării unor date eronate sau false privind numărul de persoane sau a altor informații necesare calculării taxei, obligația de plată se va stabili retroactiv, în cuantum penalizator de 2 ori mai mare începând cu data de la care taxa a fost datorată, pe baza datelor furnizate de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Deva, etc. Totodată, declararea neconformă cu realitatea atrage răspunderea contravențională sau penală, după caz.

              Neplata taxei la termenele stabilite, respectiv întârzierea la plată, atrage după sine calculul şi plata majorărilor de întârziere, precum şi aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de legislația specială în vigoare.

              Neconformarea la obligația de a colecta selectiv deșeurile locale se sancționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare și al legislației în vigoare.

              ALTE PRECIZĂRI IMPORTANTE

              Taxa este impusă de decizia ADI „Deşeuri” și suntem obligaţi să ne conformăm deciziilor luate în cadrul ADI Deşeuri, fapt care presupune atât un disconfort pentru cetăţeni (o declaraţie de depus, apoi plăţi făcute către Primărie pentru gunoiul menajer) cât şi un efort logistic şi de personal din partea Primăriei.

              Dorim să asigurăm cetăţenii că, dacă tot avem un nou operator de salubrizare, vom face toate demersurile necesare pentru a avea în Brănișca servicii de salubrizare pe măsura banilor plătiţi lunar.

              Persoanele care au efectuat plăţi în avans către fostul operator de salubritate trebuie să i se adreseze acestuia pentru restituirea sumelor cuvenite.

              Conform Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare, taxa de salubrizare poate fi majorată astfel încât să poată acoperi costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare, cheltuielile de întreținere și exploatare a serviciului de salubrizare la nivelul comunei.

              DE REȚINUT!

              Nu uitați dragi cetățeni că taxa de salubrizare se stabilește pe principiul ” PLĂTEȘTI PENTRU CÂT ARUNCI!”

              Ca urmare, vă încurajez să faceți tot ce vă stă în putere spre a genera cât mai puțin deșeu menajer și a selecta fracțiile reciclabile (plastic, carton, metal, sticlă), respectând recomandările înscrise pe sacii galbeni și albaștri.

              Doar așa, vom putea să reducem cantitatea de deșeuri menajere colectată și implicit să reducem taxa,     

                        Mai Jos gasiți modelul de declarație, care trebuie complectatată.                  (Declaratie persoane fizice )                                            Declaratie persoane Juridice                  

 34. COMUNICAT privind rezultatele selectiei dosarelor candidatilor la examenul de promovare (Document)
 35. ANUNT privind etapa elaborarii propunerilor PUZ (Document)
 36. ANUNT: STOP INCENDIERII TERENURILOR – in atentia fermierilor (Document)
 37. Anunt privind examenul de promovare in grad profesional a unor functionari publici din aparatul de specialitate al primarului comunei Branisca (Document)
 38. Anunt! privind organizarea în data de 23.11.2021, examen pentru promovarea în clasă / grad  a unor funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Branisca (Document)
 39. Anunt! privind organizeaza  examen de promovare in grad a doua functiii contractuale de executie    din cadrul aparatului de specialitate al  primarului Comunei  Branisca in data de 18.11.2021 , ora 10 –proba scrisa (Document)
 40. Anunt! privind reluarea licitatiei publice cu strigare avand ca obiect vanzarea unor utilaje din proprietatea privata a Comunei Branisca (Document)
 41. Anunt! dezbaterea publica a proiectului de hotarare nr.66/2021 privind aprobarea P.U.Z.(Plan Urbanistic Zonal) si regulament local aferent-pentru obiectivul Dezvoltare infrastructura de comunicatii in banda larga de mare viteza in judetul Hunedoara CONSTRUIRE PILON sat Boz nr.15 Comuna Branisca , judetul Hunedoara.(Document)
 42. Anunt Privind acordarea de ajutoar pentru incalzirea locuintei, perioada 1 noiembrie 2021- 31 martie 2022  (Document)
 43. Anunt Privind dezbaterea publica a proiectului de hotatre nr.56/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelorlocale pe anul 2022 (Document)
 44. Vânzare teren agricol extravilan (Document)
 45. Vânzare teren agricol extravilan (Document)
 46. Vânzare teren agricol extravilan (Document)
 47. Anunț concurs de recrutare pentru funcția de inspector compartiment Asistenta sociala. (Document)
 48. Vânzare teren agricol extravilan Document
 49. Vânzare teren agricol extravilan Document
 50. Vânzare teren agricol extravilan Document
 51. Vânzare teren agricol extravilan (Document)
 52. Vânzare teren agricol extravilan cerere afisare oferta_5_ofera de vanzare_lista preemptori
 53. Vânzare teren agricol extravilancerere afisare oferta_8_oferta vanzare_lista preemptori
 54. Proces verbal sedinta consiliului local din data de 04.02.2021 (Document)
 55. Proces verbal sedinta consiliului local din data de 07.01.2021 (Document.)
 56. Proces verbal sedinta consiliului local din data de 23.12.2020.(Document)
 57. Anunt privind modificarea H.C.l 65/2020 privind stabilirea imozitelor pe anul 2021. (Document.)
 58. Promovare Functionari Publici.Document
 59. Hotatarea nr.4/10.08.2020 privind regulamentul de organizare si functionare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.(Document)
 60. Hotararea nr.3/08.08.2020 privind stabilirea numarului de sustinatori necesari pentru depunerea candidaturilor independente pentru functiile de primar al comunei si de consilier local.(Document)
 61. Hotararea nr.2/08.08.2020 prinind numarul de alegatori rezultat din Registrul electoral si din listele electorale complementare.(Document)
 62. Hotararea nr.1/08.08.2020 privind programul de functionare al Biroului Electroal al Circumscriptiei Comunale nr. 25 – Branisca (Document) (Document)
 63. Anunt public inchiriere pasuni, proprietate privata a Comunei Branisca, prin atribuire directa – ANUNT
 64. HOTĂRÂRI ALE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ– privind aprobarea unor măsuri de combatere a noului virus COVID-19 Hotararea 4_2020_COVID (Hotarari masuri COVID 19)
 65. Anunt important privind facilitati fiscale acordate contribuabililor – (Ordonanta 6)
 66. Delimitarile sectiilor de votare din Branisca (DISPOZITIE AFISAJ ELECTORAL)
 67. Anunt licitatie de vanzare Buldoexcavator ( ANUNT , anunt vanzare buldoexcavator )
 68. Delimitare sectii de votare (AnexaDispozitiePrimar_201904250209 )
 69. Dispozitie afisaj electoral (Dispozitie afisaj electoral)
 70. Proiect Buget (Proiect buget )
 71. HOTARAREA NR. 4/2019 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor norme pentru activitatea de gospodarire, intretinere si curatenie, colectare, transport si depozitarea deseurilor, a activitatilor comerciale, precum si masuri de protectia mediului (HCL 4 – 2019)
 72. Instiintare privind depunerea declaratiei unice (instiintare)
 73. Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – Inspector in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale, urbanism si amenajarea teritoriului.(ANUNT CONCURS ITL)
 74. Primaria Comunei Branisca organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de: – Consilier juridic – functie publica de executie, grad profesional principal. (anunt concurs jurist 3 )
 75. Primaria Comunei Branisca organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de: – Consilier juridic – functie publica de executie, grad profesional principal.( ANUNT CONCURS JURIST 2 )
 76. Delimitarile sectiilor de votare din Branisca ( Delimitare sectii de votare )
 77. Primaria Comunei Branisca organizeaza concurs in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de: – Consilier juridic – functie publica de executie, grad profesional principal. (ANUNT CONCURS JURIST)
 78. Anunt privind atribuirea contractelor de finantare nerambursabila in baza Legii nr. 350/2005 (Anunt atribuire)
 79. Concurs pentru ocuparea functiei contractuale de executie – Referent in cadrul compartimentului cadastru si masuratori topografice. (Anunt)
 80. PROGRAM ANUAL PENTRU ACORDAREA DE FINANTARI NERAMBURSABILE IN CONDITIILE LEGII 350/2005 (PROGRAM ANUAL),(Anunt de participare), (Ghidul Solicitantului modificari), (Anexa la ghid)
 81. ANUNT PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI PENTRU SECTOARELE CADASTRALE NR. 4 SI 5 (ANUNT)
 82. Concurs pentru ocuparea functiei publice de executie – Inspector in cadrul Compartimentului impozite si taxe locale, urbanism si amenajarea teritoriului : ( ANUNT CONCURS)
 83. ANUNT PROMOVARE GRAD SUPERIOR (PUBLICATIE
 84. DELIMITAREA SI NUMEROTAREA SECTIILOR DE VOT DIN COMUNA BRANISCA (PUBLICATIE)
 85. ANUNT APIA DEPUNERE CERERI DE SUBVENTIE PENTRU ZOOTEHNIE (ANUNT)
 86. EXTINDEREA RETELEI DE APA IN COMUNA BRANISCA (ADRESA)
 87. CUM PLATIM IMPOZITUL PE CLADIRI – GHID ILUSTRATIV (Infografic impozit pe cladiri v6 – Ghid ilustrativ impozit pe cladiri 2016 final)
 88. CERTIFICAT DE URBANISM PRIVIND MODERNIZARE CULOARUL TRAFIC MURES NORD  (DOCUMENT1, DOCUMENT2, DOCUMENT3)                                                                                        
 89. OFICIUL FITOSANITAR HUNEDOARA – BULETIN DE AVERTIZARE (avertizare 4 (2))
 90. GHIDUL INFORMATIV PENTRU PNDR 2014-2020 (Attachments_201632 (3))
 91. Procedura de obtinere a atestatelor de producator si a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol (Anunt)
 92. Delimitarile sectiilor de votare din Branisca (DispozitiePrimar)
 93. Dispozitia nr.150/2014 privind locurile speciale pentru afisaj electoral in comuna Branisca, la alegerile pentru Presedintele Romaniei in anul 2014  (Dispozitia nr.150)

Publicare anunt public

Click to listen highlighted text!